Verzorgen
van je stoma

Nieuw stomamateriaal proberen?

Vraag een gratis proefpakket aan.

Klik hier voor een gratis proefpakket

Verzorgen van je stomamateriaal

Een stomazakje aanbrengen

In het ziekenhuis gaat de stomaverpleegkundige samen met jou oefenen je stoma zelf te leren verzorgen. Dat is in het begin best onwennig. Je voelt je nog slap, hebt ook een buikwond en er komt veel op je af. Daarom helpt het als je jezelf een werkwijze aanleert en vooraf alle benodigdheden klaarlegt. Zo pak je niet mis en zorg je meteen voor een goede hygiëne. Als je naar huis gaat en het lukt nog niet helemaal, dan kan een stomaverpleegkundige in de thuiszorg je hiermee helpen. 

Het is erg belangrijk dat je het stomamateriaal juist aanbrengt. Het stomamateriaal moet goed aansluiten aan je stoma. De eerste dagen/weken na de operatie verandert je stoma nog van vorm. Het kan zijn dat de opening in de huidplaat te groot is geworden. Houd dit goed in de gaten en controleer ook je huid rondom de stoma. Zo voorkom je huidproblemen en lekkage doordat de ontlasting onder de huidplaat kan komen. Als het je in het begin moeite kost om je stoma te verzorgen, dan kan er een wijkverpleegkundige komen die in het begin thuis ondersteuning biedt. 

Daarnaast moet je ook wennen aan je veranderde lichaam. Dit kan je in het begin wat onzeker maken. Een stomaverpleegkundige gaat je helpen om te gaan met een veranderd lichaamsbeeld. Het belangrijkste hierbij is dat je weer snel onafhankelijk bent. Waarom iemand kiest voor een eendelig of tweedelig systeem, is afhankelijk van jouw voorkeur. De stomaverpleegkundige kan je hierin adviseren.

Eendelig stomamateriaal

Wat is eendelig stomamateriaal?

De huidplaat en opvangzakje van een eendelig systeem zitten aan elkaar vast en zijn niet van elkaar te scheiden. Het opvangzakje wordt dus rechtstreeks op de huid bevestigd met een huidvriendelijke kleeflaag. Daardoor is het mogelijk het systeem regelmatig te verwisselen, zonder dat er kans op huidbeschadiging optreedt. Wanneer je een erg gevoelige huid hebt, kan er door het regelmatig verwisselen van stomamateriaal soms tóch huidbeschadiging ontstaan. In dat geval kan een tweedelig opvangsysteem uitkomst bieden.

Gesloten of leegbare zakjes
Of je gesloten of leegbare zakjes gebruikt, hangt af van de dikte van je ontlasting. De dikte van je ontlasting hangt af van de plaats waar je stoma is aangelegd. Met een colostoma kan je kiezen voor gesloten of leegbare zakjes. Heb je een ileostoma, dan is je ontlastig altijd wat dunner en gebruik je leegbare zakjes.

Wanneer je eendelig gesloten opvangmateriaal gebruikt, verwissel je het zakje als dit voor 1/3 gevuld is. Vaak is dit in de ochtend voor of na het douchen. De beste tijd om dit te doen is voor het ontbijt: je darm produceert dan meestal nog niet zoveel ontlasting. Daarna kan het zijn dat je nog één of twee keer per dag het zakje wisselt afhankelijk van je stoelgangpatroon.

Leegbare zakjes met roll-up sluiting gebruik je als je ontlastig semi-vloeibaar of breiig is. Ook deze zakjes verwissel je een keer per 24 uur. Gedurende de rest van de dag kan je, als je een leegbaar zakje gebruikt, het zakje legen boven het toilet. Je doet dit als je zakje voor 1/3 is gevuld is. 

Urinestoma
Wanneer je eendelig opvangmateriaal gebruikt voor je urinestoma, neem dan om de twee dagen een nieuw zakje. Dit kan voor of na het douchen gebeuren. De beste tijd om dit te doen is 's morgens, voordat je hebt gedronken en er weinig urineproductie is. De rest van de dag kan je het zakje via een kraantje legen. Je kunt het zakje legen als deze voor 1/3 gevuld is.

Tweedelig stomamateriaal

Wat is tweedelig stomamateriaal?

Het tweedelige systeem bestaat uit een losse huidplaat met een huidbeschermende kleeflaag waar een passend opvangzakje op bevestigd wordt. De huidplaat en het opvangzakje zijn te scheiden. Het is dus mogelijk het opvangzakje te verwisselen zonder dat de huid belast wordt; de huidplaat kan namelijk twee à drie dagen op de huid blijven zitten.

Verwisselen
Wanneer je tweedelig opvangmateriaal gebruikt, kan de huidplaat twee tot drie dagen blijven zitten. Het zakje kan twee- tot driemaal per dag verwisseld worden als het voor 1/3 is gevuld. Als je leegbare zakjes gebruikt, vervang je het zakje dagelijks. De rest van de dag kan je het zakje aan de onderkant legen boven het toilet

Urinestoma
Wanneer je tweedelig opvangmateriaal gebruikt voor je urinestoma, dan kan de huidplaat twee à drie dagen blijven zitten. Het zakje moet elke dag verwisseld worden. De rest van de dag kan je het zakje via een kraantje aan de onderkant legen.

Overige onderwerpen