Privacyverklaring

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Voor B. Braun is gegevensbescherming cruciaal en we hechten er dan ook veel belang aan. 
B. Braun streeft naar een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en naar een optimale klantentevredenheid. Uiteraard geldt dit ook voor de manier waarop B. Braun jouw persoonsgegevens behandelt. Deze privacyverklaring heeft als doel je te informeren over hoe B. Braun jouw persoonsgegevens verwerkt. Graag de volgende informatie dus goed door te nemen. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden van de deze website.

De websiteoperator en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Duitsland

Een aanpassing van deze privacyverklaring kan noodzakelijk blijken bij de verdere ontwikkeling van deze website, door de toepassing van nieuwe wettelijke voorschriften of nieuwe technologieën, of om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarom raadt B. Braun aan om deze privacyverklaring geregeld opnieuw door te nemen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens, inclusief persoonsgegevens, die B. Braun over jou zou kunnen verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens of een combinatie van individuele datasets die het mogelijk maken om personen te identificeren.

B. Braun verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen. B. Braun geeft jouw persoonsgegevens in geen geval zonder jouw toestemming door aan derden buiten B. Braun Group voor reclame- of marketingdoeleinden.

Als internationaal bedrijf maakt B. Braun gebruik van externe dienstenleveranciers. Voor de verwerking van persoonsgegevens werden passende contractuele afspraken gemaakt en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.

Binnen B. Braun voeren onze verantwoordelijken voor gegevensbescherming een controle uit op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de privacyverklaring.

In overeenstemming met het principe van de beperking van verwerking van gegevens en zuinigheid van gegevens verzamelt B. Braun enkel persoonsgegevens op onze website als dat noodzakelijk is voor het doel dat jij wilt bereiken en/of als jij ons de gegevens vrijwillig verstrekt.

Wanneer jij jouw persoonlijke of professionele gegevens achterlaat (bv. e-mail, naam, adres) doe je dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Door deze gegevens te verstrekken geef je B. Braun de toestemming om deze te verzamelen, te verwerken of te gebruiken om contact met je op te nemen, contracten te verwerken, jouw legitieme zakelijke belangen te beschermen of voor een andere door jou aangegeven reden. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden verzameld, verwerkt of gebruikt worden. Je kunt op elk moment de toestemming weer intrekken.

B. Braun gebruikt de verzamelde gegevens om jou de gevraagde producten en diensten te leveren, je te informeren over de producten en diensten van het bedrijf en om de websites en diensten (bv. nieuwsbrieven) verder te ontwikkelen.

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • samples, aanbiedingen, producten en informatie aan je op te sturen
 • nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
 • je op aanvraag in te schrijven voor wedstrijden, programma’s of aanbiedingen
 • je andere diensten uit het aanbod te leveren
 • jouw betalingen van aankopen of andere diensten te verwerken
 • eventuele frauduleuze transacties te identificeren of te voorkomen
 • jou, voor zover wettelijk toegestaan, gebruikerspecifieke aanbiedingen en informatie te bezorgen over de producten en diensten van B. Braun
 • je advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw persoonlijke interesses
 • het gebruik van producten, diensten en websites te analyseren
 • enquêtes uit te voeren op de B. Braun websites
 • na te gaan hoe je de B. Braun website hebt leren kennen
 • na te gaan of de B. Braun reclame doeltreffend is
 • de algemene bedrijfsvoorwaarden toe te passen en andere administratieve bedrijfshandelingen uit te voeren

Met betrekking tot B. Braun heb je onder meer het recht om:

 • te weten dat de site gegevens over jou opslaat;
 • foutief opgeslagen gegevens te laten corrigeren;
 • gegevens die niet langer nodig zijn, te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze niet onderworpen zijn aan een retentiebeleid;
 • op elk moment jouw toestemming weer in te trekken om je persoonsgegevens te verwerken en gebruiken, voor zover dit niet indruist tegen een wettelijke bepaling en deze niet rechtstreeks vereist zijn om een bestaande contractuele verbintenis na te komen.

Op jouw aanvraag zal B. Braun je schriftelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving meedelen of het persoonsgegevens over jou heeft opgeslagen en, zo ja, welke. B. Braun heeft de details die voortvloeien uit lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen samengevat in de publieke procedures.

Als regel geldt dat kinderen en personen jonger dan achttien jaar B. Braun geen persoonsgegevens mogen verstrekken zonder toestemming van (een) ouder(s) of voogd(en). B. Braun vraagt geen persoonsgegevens aan kinderen en bevestigt tevens dat het deze gegevens niet verzamelt om deze op geen enkele wijze vrij te geven aan derden.

Het internet is een open, wereldwijd platform. Door de manier waarop het internet functioneert en de risico's die daarmee verbonden zijn, gebeurt elke gegevensuitwisseling op eigen risico. Andere beleidsregels zijn enkel van toepassing wanneer B. Braun een versleutelde transmissiemogelijkheid aanbiedt.

B. Braun heeft voorzorgsmaatregelen genomen om jouw gegevens maximaal te beveiligen. Persoonsgegevens die je hebt ingevoerd op de HTML-pagina's (contactformulieren) worden versleuteld doorgestuurd (SSL - Secure Socket Layer) via het publieke gegevensnetwerk, en opgeslagen en verwerkt.

Als je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je naam en e-mailadres bij B. Braun opgeslagen. Als je de nieuwsbrief per post wilt ontvangen, dan heeft B. Braun ook je adres nodig. Je gegevens worden enkel gebruikt om je de nieuwsbrief toe te sturen. Ze worden door B. Braun niet gebruikt voor enig ander doel en ook niet doorgegeven aan derden. Wanneer je jezelf aanmeldt voor een nieuwsbrief, stuurt B. Braun je een e-mail met bevestigingslink. Zo is het absoluut zeker dat je de nieuwsbrief in kwestie wenst te ontvangen (dubbele opt-inprocedure).

Je kunt op elk ogenblik de toestemming voor het opslaan van jouw gegevens intrekken en aangeven dat je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Om dit te doen klik je op de hiertoe voorziene link in de e-mail of meld je je af voor de nieuwsbrief via onze website.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die B. Braun verzamelt en verwerkt. Sommige links op de website van B. Braun verwijzen je door naar websites van derden. De inhoud van die websites valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaars. Externe links worden als dusdanig aangegeven met een pijl die naar boven wijst. B. Braun is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. Aangeraden wordt om, indien je de websites van B. Braun verlaat, het beleid inzake gegevensbescherming van de gelinkte websites door te nemen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je systeem worden opgeslagen. Ze zijn niet gevaarlijk, bevatten geen virussen en worden enkel gebruikt om informatie te vergaren. Met behulp van cookies kan B. Braun bijvoorbeeld je voorkeuren onthouden en de website en navigatie afstemmen op jouw behoeften.

Als je het gebruik van cookies blokkeert (via de instellingen van de browser), kun je deze website nog steeds gebruiken (maar mogelijk met minder functies). Hier vind je meer informatie over cookies.

Adobe Analytics wordt gebruikt op deze website. Het is een web-based uitrusting van Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") voor het meten van het gebruik van een website. Adobe Analytics maakt gebruik van cookies. Als de informatie over het gebruik van de website die wordt gegenereerd door de cookie wordt verzonden naar een Adobe-server, zorgen de standaardinstellingen ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd vóór de geolocalisatie, en wordt vervangen door een generieke IP-adres voor het wordt opgeslagen. Adobe maakt gebruik van deze informatie voor de rekening van de beheerder van deze website om het gebruik van deze website door de gebruiker door te lichten, verslagen op te stellen over de website-activiteit en voor het uitvoeren van aanvullende diensten in verband met het gebruik van de website. Het IP-adres dat door jouw browser wordt verzonden in het kader van Adobe Analytics is niet gecombineerd met andere gegevens van Adobe. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door je navigatie-instellingen te configureren. Echter vestigen wij de aandacht op het feit dat je, in dit geval, mogelijk niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruik maken. Je kunt bovendien voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (inclusief jouw IP-adres), evenals de verwerking ervan, naar Adobe worden verstuurd door jouw privacyparameters bij te stellen op de Adobe website. We hebben een contract gesloten met Adobe waarbij de verwerking van de gegevens en het gebruik van Adobe Analytics worden voltooid conform de aanbevelingen van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

 B. Braun gebruikt soms inhoud van derden (plug-ins). Dit kan gebeuren in de vorm van YouTube-video's, RSS-feeds of afbeeldingen van andere pagina's, of sociale mediaknoppen, zoals de knop 'Delen' van Facebook.

Wanneer je je op een B. Braun pagina bevindt die inhoud van derden bevat, wordt er mogelijk verbinding gemaakt met het sociale netwerk in kwestie. Op die manier kan de knop weergegeven worden in jouw browser en geïntegreerd worden in de website. Dat betekent dat de betrokken provider kan zien dat je de B. Braun website hebt bezocht, zelfs als je geen lid bent van het sociale netwerk of als je niet aangemeld bent. Bovendien verzamelt het sociale netwerk automatisch deze informatie, ongeacht of je al dan niet interageert met de geïntegreerde inhoud. De volgende informatie kan worden doorgegeven: IP-adres, browserinformatie en besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserplug-ins (bv. Adobe Flash Player), herkomst bezoeker (als je op een link hebt geklikt) en URL van de huidige pagina.

Als je de B. Braun website gebruikt terwijl je aangemeld bent bij het sociale netwerk, dan kan de informatie met betrekking tot jouw websitebezoek gekoppeld worden aan jouw gebruikersgegevens en opgeslagen worden. Als je lid bent van een sociaal netwerk en deze gegevensuitwisseling wenst te voorkomen, dan moet je je eerst afmelden bij het sociale netwerk vóór je de B. Braun website bezoekt.

Wanneer je één van de plug-ins gebruikt (bijvoorbeeld de knop 'Opmerking plaatsen' of 'Delen'), dan kan de betrokken provider het websitebezoek rechtstreeks koppelen aan jouw profiel. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Bovendien wordt deze informatie gepubliceerd op het sociale netwerk in kwestie en is deze zichtbaar voor jouw contacten.

B. Braun heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die de sociale netwerken verzamelen. Je vindt meer informatie over de aard en het doel van de gegevensverzameling, de verdere gegevensverwerking, jouw rechten in dit verband en de instellingen om jouw privacy te beschermen, in het databeschermingsbeleid van de betrokken sociale netwerken.

Je kunt sociale media plug-ins ook blokkeren met add-ons in jouw browser om te voorkomen dat gegevens worden doorgegeven.

Als je ons extranet gebruikt, moet je bepaalde persoonsgegevens invoeren die wij verwerken en opslaan om de diensten die wij aanbieden op jouw behoeften af te stemmen. Je kunt jouw gegevens op elk moment beheren in de rubriek 'Mijn profiel'. Als je jouw profiel wenst te verwijderen, moet je ons via mybbraun@bbraun.com informeren, aangezien je door jouw gegevens te verwijderen niet langer toegang zult hebben tot het extranet.

25.1 Interactie met experts

Je kunt via het extranet communiceren en netwerken met medewerkers van B. Braun. Je zult nieuwe informatie in het kader van jouw zakelijke netwerk met medewerkers van B. Braun ontvangen via e-mailberichten naar het adres dat je hebt opgegeven.

25.2 Logbestanden

Gelieve te noteren dat naast de gegevens die je invoert ook het IP-adres van waaruit je ons extranet bezoekt wordt opgeslagen. Dit IP-adres kan worden gebruikt als bewijsmateriaal of om aanspraken te staven. De gegevens van het IP-adres worden niet verder verwerkt; de registratie gebeurt uitsluitend preventief. Tijdens de verwerking wordt bovendien verzekerd dat er geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot een specifieke gebruiker van het extranet.

25.3 Toegang tot informatie en e-mailnotificaties

Na de geslaagde identificatie en registratie zul je toegang krijgen tot My B. Braun en diverse informatie, documenten en toepassingen. 

Je zult op My B. Braun gratis e-mailberichten aangeboden krijgen. Met dat doel moet je een e-mailadres opgeven dat uitsluitend door jou wordt gebruikt, of een e-mailadres dat aan jou persoonlijk toegewezen is om alleen door jou voor de ontvangst van deze e-mails te worden gebruikt. Je mag geen andere e-mailadressen opgeven en zeker geen adressen van derden. Door dit e-mailadres op te geven, verklaar je dat je de verwerking van deze gegevens aanvaardt.  Het is ook mogelijk om deze e-maildiensten te deactiveren. In geval van technische of andere problemen is technische ondersteuning bij de deactivering beschikbaar voor de gebruikers op het adres mybbraun@bbraun.com.

25.4 Wissen van jouw gegevens

Wij verwerken jouw gegevens slechts zolang als nodig of toegelaten volgens de wettelijke bepalingen en/of in het kader van onze zakelijke relatie. Daarna wordt al jouw persoonlijke informatie verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijk bewaartermijnen bestaan die de verwijdering verbieden.

Je kunt deze privacyverklaring op iedere B. Braun website bekijken en afdrukken door op de link 'Privacyverklaring' te klikken.

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Zij helpt je ook verder met jouw vragen, verzoeken of klachten:

B. Braun Medical B.V.
t.a.v. Valerie Vandeput
Compliance & Data Protection Officer
P.O. Box 659
NL - 5340 AR Oss
valerie.vandeput@bbraun.com 

Op jouw verzoek zal B. Braun jou, in overeenstemming met de geldende wetgeving, schriftelijk meedelen of het persoonsgegevens over jou heeft opgeslagen en, zo ja, welke.

Deze website maakt gebruik van Lead Forensics, een B2B-tool ter ondersteuning voor sales en marketing. Het wordt beheerd door Lead Forensics, UK Headquarters, Communication House, 26 York Street, Londen, W1U 6PZ, VK.

De Lead Forensics-tool gebruikt een trackingcode voor het identificeren van bedrijven die onze websites bezoeken op basis van hun zakelijke IP-adressen. Dit is niet hetzelfde als cookies. De trackingcode van Lead Forensics biedt alleen informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein. Lead Forensics kan geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens verstrekken over wie de website heeft bezocht. De gegevens zullen in geen geval worden gebruikt voor de persoonlijke identificatie van een individuele bezoeker. Wanneer er IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na verzameling geanonimiseerd. De informatie die wordt gegenereerd door de Lead Forensics-trackingcode wordt verzonden naar de Lead Forensics-tool en verwerkt en opgeslagen in het VK in een beveiligde omgeving.

De Lead Forensics-tool geeft ons geen IP-adressen, dan wel persoonsgegevens. Het geeft ons alleen informatie over welke bedrijven onze website hebben bezocht, de datum en duur van hun bezoek en de webpagina's die ze bezoeken. Met deze informatie kunnen we het gebruik van onze website analyseren en eventueel contact opnemen met bedrijven over hun ervaring of voor verkoopdoeleinden. Om als internationaal bedrijf de beste service te kunnen garanderen, geven wij deze gegevens voor zover nodig door aan onze dochterondernemingen en distributeurs. Buiten dit doel is er geen overdracht van persoonlijke informatie aan derden.

Deze website maakt gebruik van Lead Forensics, een B2B-tool ter ondersteuning voor sales en marketing. Het wordt beheerd door Lead Forensics, UK Headquarters, Communication House, 26 York Street, Londen, W1U 6PZ, VK.

De Lead Forensics-tool gebruikt een trackingcode voor het identificeren van bedrijven die onze websites bezoeken op basis van hun zakelijke IP-adressen. Dit is niet hetzelfde als cookies. De trackingcode van Lead Forensics biedt alleen informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein. Lead Forensics kan geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens verstrekken over wie de website heeft bezocht. De gegevens zullen in geen geval worden gebruikt voor de persoonlijke identificatie van een individuele bezoeker. Wanneer er IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na verzameling geanonimiseerd. De informatie die wordt gegenereerd door de Lead Forensics-trackingcode wordt verzonden naar de Lead Forensics-tool en verwerkt en opgeslagen in het VK in een beveiligde omgeving.

De Lead Forensics-tool geeft ons geen IP-adressen, dan wel persoonsgegevens. Het geeft ons alleen informatie over welke bedrijven onze website hebben bezocht, de datum en duur van hun bezoek en de webpagina's die ze bezoeken. Met deze informatie kunnen we het gebruik van onze website analyseren en eventueel contact opnemen met bedrijven over hun ervaring of voor verkoopdoeleinden. Om als internationaal bedrijf de beste service te kunnen garanderen, geven wij deze gegevens voor zover nodig door aan onze dochterondernemingen en distributeurs. Buiten dit doel is er geen overdracht van persoonlijke informatie aan derden.

Gebruik van Friendly Captcha

Om contactformulieren op onze website te beschermen tegen spam en misbruik, gebruiken we de service "Friendly Captcha" van Friendly Captcha GmbH (Duitsland). Met deze service onderscheiden we of de verzonden contactformulieren zijn ingevuld door mensen (natuurlijke personen c.q. eindgebruikers) of door bots.

De tool "Friendly Captcha" voorkomt geautomatiseerde en onrechtmatige verzoeken door bots middels kunstmatige intelligentie. Jouw IP-adres wordt vastgelegd door Friendly Captcha die met verwerking van deze gegevens een bevestiging stuurt naar de server dat je een ‘natuurlijk’ persoon bent en geen bot.

Friendly Captcha  bewaart in dit proces de volgende gegevens:

 • Het IP-adres van de aanvragende computer (geanonimiseerd via one-way hashing)
 • Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • Geanonimiseerde teller per IP-adres om de cryptografische taken te controleren
 • Website van waaruit de toegang plaatsvond (verwijzende URL)
   

Ga voor meer informatie over deze gegevensverwerking naar de Friendly Captcha-website: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/


Geldig vanaf: 19/03/2018