Katheteronderhoud met Uro-Tainer® Citroen werkt

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Long-term Urinary Catheter Users Self-Care Practices and Problems

Uro-Tainer® voorkomt urineweginfecties en katheterblokkades

Een Amerikaanse studie heeft aangetoond dat katheterblokkades en urineweginfecties veel voorkomende katheter gerelateerde complicaties zijn. Dit kan in veel gevallen worden voorkomen door het preventief spoelen van de urinekatheter en blaas. [1]

Regelmatig gebruik van Uro-Tainer® voorkomt verkalking en het risico op urineweginfecties. Waardoor de urinekatheter minder vaak vervangen hoeft te worden. Uiteraard is daarnaast een gezond dieet en voldoende vochtinname ook belangrijk. Uro-Tainer® is gemakkelijk te gebruiken door zorgverleners en patiënten.

Citroen werkt

Citroen werkt

De basis van Uro-Tainer® producten voor katheteronderhoud is citroenzuur. Een veilige en effectieve oplossing voor het spoelen van urinekatheters. Blokkades door verkalking worden opgelost. Daarnaast wordt trauma en pijn bij het verwijderen geminimaliseerd omdat de verkalking is opgelost. 

Uro-Tainer® is een gesloten systeem en direct gebruiksklaar!
Het gesloten systeem voorkomt contaminatie en te hoge druk of zuiging op de blaaswand.

Flow chart

Kies jij wel de juiste Uro-tainer®

Uro-Tainer® is beschikbaar met verschillende irrigatieoplossingen. De vloeistoffen zijn speciaal bedoeld om de verblijfskatheter te spoelen, kristalvorming te voorkomen en bestaande verkalking op te lossen. Voor een effectief behandelplan is het belangrijk om de exacte oorzaak van een katheterblokkade te achterhalen. Sluit daarom mechanische oorzaken eerst uit. Gebruik de Uro-Tainer® flow chart!

Stappenplan

Oorzaken katheterblokkades

Katheterblokkades kunnen verschillende oorzaken hebben

  • Geknikte katheterafvoerslang naar urineopvangzak
  • Katheterafvoeropening wordt afgesloten door de blaaswand
  • Katheterballon niet voldoende of overmatig opgeblazen
  • Verkeerde plaatsing of fixatie van de katheter

Blokkades als gevolg van verkalking en afzetting kunnen meestal worden vastgesteld met een controle op pH-waarden, urinekweek, inspectie van gebruikte katheters en met behulp van een katheterdagboek. 

Uro-Tainer® Suby G is effectief voor bestaande verkalking en kristalvorming.

Uro-Tainer® Solutio R is door de hogere concentratie citroenzuur geschikt voor katheters die hardnekkig verkalken en waarbij Suby G niet voldoende resultaat geeft.

Wist je dat uit onderzoek is gebleken dat bij 50% van de verblijfskatheters verkalking optreed? [3]

Wanneer een katheterblokkade niet kan worden toegeschreven aan verkalking of mechanische oorzaken, dan is dit een goede indicatie dat debrisvorming de oorzaak is.

Uro-Tainer® NACl is dan een goede oplossing voor een blaasspoeling om een natuurlijk flush na te bootsen.

Controleer oorzaak katheterblokkade

Hoe controleer ik wat de oorzaak van de blokkade is?

Controleer de urine-pH regelmatig, aangezien alkalische urine (aangegeven met pH> 6,8) een sterke indicatie is van mogelijke verkalking. pH kan worden gemeten met pH-strips.

Bacteriën in de urine in combinatie met alkalische urine creëren ideale omstandigheden voor het ontstaan van verkalking.

Als het vermoeden bestaat dat een verstopping het gevolg is van verkalking, wordt aanbevolen de katheter te controleren door deze langs de lengte open te snijden nadat deze is verwijderd.

Een katheterdagboek is een nuttige tool voor gekatheteriseerde patiënten. Het kan patiënten en zorgprofessionals helpen om eventuele problemen met de katheter in een vroeg stadium te signaleren en een effectief behandelplan op te stellen of bijsturing te geven. Het dagboek maakt de levensduur van de katheter inzichtelijk en eventuele factoren die bijdragen aan verstopping. Na evaluatie van drie tot vijf katheters krijg je een duidelijk beeld van de levensduur. Dit varieert per patiënt.

Referenties Uro-Tainer®

Referenties

[1] Long-term Urinary Catheter Users Self-Care Practices and Problems
     J Clin Nurs. 2013 Feb; 22(0): 356–367

[2] Bladder instillations and bladder washouts in the management of catheterized patients 
     Getliffe K.A., J Adv Nurs 1996 Mar;23(3):548-54

[3] The characteristics and management of patients with recurrent blockage of long term urinary catheters    
     Getliffe K.A., J Adv Nurs 1994 Jul;20(1):140-9

Downloads

Informatie

Beschrijving Document Link
Brochure stappenplan katheteronderhoud
pdf (3.7 MB)
Uro-Tainer flow chart
pdf (880.2 KB)
Katheterdagboek Uro-Tainer
pdf (1.2 MB)