Katheteronderhoud met Uro-Tainer® Twin
1x aansluiten 2x spoelen

Long-term Urinary Catheter Users Self-Care Practices and Problems

Katheterblokkades

Een Amerikaanse studie heeft aangetoond dat katheterblokkades en urineweginfecties veel voorkomende katheter gerelateerde complicaties zijn. Ze kunnen verschillende oorzaken hebben. Blokkades kunnen in veel gevallen worden voorkomen door het preventief spoelen van de urinekatheter en blaas. [1]

Contact

Scholing katheteronderhoud

Oorzaken katheterblokkades

Katheterblokkades kunnen verschillende oorzaken hebben

  • Geknikte katheterafvoerslang naar urineopvangzak
  • Katheterafvoeropening wordt afgesloten door de blaaswand
  • Katheterballon niet voldoende of overmatig opgeblazen
  • Verkeerde plaatsing of fixatie van de katheter
Verkalking en blokkades katheters voorkomen

Blokkades als gevolg van verkalking en afzetting kunnen meestal worden vastgesteld met een controle op pH-waarden, urinekweek, inspectie van gebruikte katheters en met behulp van een katheterdagboek. 

Uro-Tainer® Suby G is effectief voor bestaande verkalking en kristalvorming.

Uro-Tainer® Solutio R is door de hogere concentratie citroenzuur geschikt voor katheters die hardnekkig verkalken en waarbij Suby G niet voldoende resultaat geeft.

Wist je dat uit onderzoek is gebleken dat bij 50% van de verblijfskatheters verkalking optreed? [3]

Wanneer een katheterblokkade niet kan worden toegeschreven aan verkalking of mechanische oorzaken, dan is dit een goede indicatie dat debrisvorming de oorzaak is.

Uro-Tainer® NACl is dan een goede oplossing voor een blaasspoeling om een natuurlijke flush na te bootsen.

Controleer oorzaak katheterblokkade

Hoe controleer ik wat de oorzaak van de blokkade is?

Controleer de urine-pH regelmatig, aangezien alkalische urine (aangegeven met pH> 6,8) een sterke indicatie is van mogelijke verkalking. pH kan worden gemeten met pH-strips.

Bacteriën in de urine in combinatie met alkalische urine creëren ideale omstandigheden voor het ontstaan van verkalking.

Als het vermoeden bestaat dat een verstopping het gevolg is van verkalking, wordt aanbevolen de katheter te controleren door deze langs de lengte open te snijden nadat deze is verwijderd.

Katheterdagboek voor het bijhouden van gebruik

Een katheterdagboek is een nuttige tool voor gekatheteriseerde patiënten. Het kan patiënten en zorgprofessionals helpen om eventuele problemen met de katheter in een vroeg stadium te signaleren en een effectief behandelplan op te stellen of bijsturing te geven. Het dagboek maakt de levensduur van de katheter inzichtelijk en eventuele factoren die bijdragen aan verstopping. Na evaluatie van drie tot vijf katheters krijg je een duidelijk beeld van de levensduur. Dit varieert per patiënt.

Download het katheterdagboek

Uro-Tainer® is een gesloten systeem en direct gebruiksklaar!

Regelmatig gebruik van Uro-Tainer® voorkomt verkalking en het risico op urineweginfecties, waardoor de urinekatheter minder vaak vervangen hoeft te worden. Uiteraard is daarnaast een gezond dieet en voldoende vochtinname ook belangrijk. Uro-Tainer® is gemakkelijk te gebruiken door zorgverleners en patiënten.

Een compleet assortiment voor katheteronderhoud en blaasspoeling op basis van verschillende vloeistoffen, met elk een eigen indicatie voor gebruik. Het gesloten systeem voorkomt contaminatie en te hoge druk of zuiging op de blaaswand. Uro-Tainer® is gemakkelijk te gebruiken door zorgverleners en patiënten.

Regelmatig gebruik van Uro-Tainer® minimaliseert het risico op:

  • Urineweginfecties
  • Blokkades
  • Verkalking
  • Debrisvorming

Citroen werkt

UroTainer Citroenzuur

Citroen werkt

De basis van Uro-Tainer® producten voor katheteronderhoud is citroenzuur. Een veilige en effectieve oplossing voor het spoelen van urinekatheters. Blokkades door verkalking worden opgelost. Daarnaast wordt trauma en pijn bij het verwijderen geminimaliseerd omdat de verkalking is opgelost. Uro-Tainer® is een gesloten systeem dat contaminatie en te hoge druk of zuiging op de blaaswand voorkomt.

Uro-Tainer® Twin 1x aansluiten 2x spoelen

Uro-Tainer® Twin 1x aansluiten 2x spoelen

Uro-Tainer® Twin is een irrigatie oplossing voor onderhoud van urinekatheters waarbij je 1x aansluit en 2x spoelt. Uro-Tainer® Twin heeft twee kamers van elk 30 ml. De gebruiker heeft de mogelijkheid twee aparte spoelingen achter elkaar te geven zonder het gesloten systeem te ontkoppelen (infectiepreventie). Een kleinere hoeveelheid oplossing is ook comfortabeler voor de gebruiker. 

Onderzoek toont aan dat een spoeling met een kleine hoeveelheid Suby G of Solutio R, direct gevolgd door een tweede spoeling met een kleine hoeveelheid, significant effectiever is in het oplossen van verkalking dan één spoeling met een grote hoeveelheid.4

Gebruik

Gebruik Uro-Tainer® 2 á 3 keer per week, afhankelijk van de indicatie en voorschrift van de arts. De vloeistof dient 10 minuten (5 minuten per kamer) in de blaas geïnstilleerd te blijven.

Flow chart

Kies jij wel de juiste Uro-tainer®

Uro-Tainer® is beschikbaar met verschillende irrigatieoplossingen. De vloeistoffen zijn speciaal bedoeld om de verblijfskatheter te spoelen, kristalvorming te voorkomen en bestaande verkalking op te lossen. Voor een effectief behandelplan is het belangrijk om de exacte oorzaak van een katheterblokkade te achterhalen. Sluit daarom mechanische oorzaken eerst uit. Gebruik de Uro-Tainer® flow chart.

Kies de juiste Uro-Tainer Welke Uro-Tainer past bij jou

Stappenplan

Downloads

Informatie

Beschrijving Document Link
Brochure stappenplan katheteronderhoud
pdf (3.7 MB)
Uro-Tainer flow chart
pdf (880.2 KB)
Katheterdagboek Uro-Tainer
pdf (1.2 MB)

Referenties Uro-Tainer®

Referenties

[1] Long-term Urinary Catheter Users Self-Care Practices and Problems
     J Clin Nurs. 2013 Feb; 22(0): 356–367

[2] Bladder instillations and bladder washouts in the management of catheterized patients 
     Getliffe K.A., J Adv Nurs 1996 Mar;23(3):548-54

[3] The characteristics and management of patients with recurrent blockage of long term urinary catheters    
     Getliffe K.A., J Adv Nurs 1994 Jul;20(1):140-9

[4] The dissolution of urinary catheter encrustation.  
      Getliffe K.A., Hughes S.C., Le Claire M. British Journal of Urology International 2000; 85: 60-64