Elyse klinieken
voor nierzorg

Elyse klinieken: Dichtbij en betrokken nierzorg

Elyse is met vijf klinieken in Nederland dichtbij en betrokken bij patiënten en geeft patiënten eigen regie met aandacht voor de sociale omgeving en kwaliteit van leven. Voor Elyse is het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Door goed te luisteren en wensen en behoeften van elkaar te respecteren is er een fijne en veilige zorg- en werkomgeving gecreëerd. En ze vertrouwen op expertise van partners waarmee ze samenwerken, allemaal met hetzelfde doel: hoogkwalitatieve (zelf)zorg bieden voor mensen die nierzorg nodig hebben.

Op een fijne plek goede nierzorg krijgen, daar zorgen ze bij de Elyse klinieken voor nierzorg voor. Het is de ideale plek voor dialyse tussen ziekenhuis en thuis in. Zo kun je dichtbij huis, in een kleine setting, met een vast team aan zorgverleners, optimale nierzorg krijgen. Het is een uniek concept waar mensen zich echt thuis voelen.

De toekomst van nierzorg

Elyse bouwt aan een landelijk netwerk van klinieken voor nierzorg en ontwikkelt (bijna) thuis concepten voor dialyse. Ze gaan hierbij uit van duurzame regionale samenwerking met (huis)artsen en ziekenhuizen, op deze manier garanderen zij de kwaliteit van nierzorg voor patiënten en een aantrekkelijke werkomgeving voor zorgverleners.

Samenwerking Elyse, Diasoft en B. Braun

Elyse, B. Braun en Diasoft hebben een waardevolle samenwerking vastgelegd. De verpleegkundigen van Elyse zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de koppeling tussen de werkprocessen van een hemodialyse behandeling en Diasoft. Daarnaast maakt deze samenwerking het mogelijk om klanten te kunnen ontzorgen op het gebied van nierzorg.