Prontoderm preoperatieve lichaamsreiniging
Het alternatief zonder antibioticaresistentie

Prontoderm® preoperatieve lichaamsreiniging

Toenemende resistentie tegen chloorhexidine en mupirocine vormt een bedreiging voor de gevestigde dekolonisatiestrategie

Dekoloniesatiestrategieën preoperatieve lichaamsreiniging

Twee benaderingen om de kolonisatie van Staphylococcus aureus te verminderen zijn gerichte dekolonisatie en universele dekolonisatie1,9. Gerichte dekolonisatie is een beproefde methode waarbij patiënten worden gescreend op S. aureus en selectief worden behandeld indien positief, terwijl universele dekolonisatie wordt toegepast op alle patiënten, ongeacht of zij drager zijn van S. aureus, dus zonder voorafgaande screening.9 Ondanks het gebruik bij alle patiënten bleek universele dekolonisatie kostenefficiënter te zijn dan gerichte dekolonisatie.1,10

Chloorhexidine en mupirocin dekolonisatie

Idealiter combineert universele dekolonisatie van S. aureus zowel dekolonisatie op de huid als in de neus- en mondholte. De huidige gouden standaard voor dekolonisatie zijn chloorhexidine en mupirocine. Hun doeltreffendheid wordt echter bedreigd door toenemende resistentie tegen beide stoffen.11,12 Bovendien wordt chloorhexidine in verband gebracht met bijwerkingen, die kunnen variëren van milde irriterende contactdermatitis tot levensbedreigende anafylaxie.13

S. aureus is de belangrijkste microbiële oorzaak van POWI 

gevolgen postoperatieve wondinfecties

Postoperatieve wondinfecties (POWI's) behoren tot de meest voorkomende zorginfecties.2 Alle relevante richtlijnen zeggen dat Staphylococcus aureus (S. aureus) de ziekteverwekker is die het meest waarschijnlijk een POWI veroorzaakt.3-6 De aanwezigheid ervan verhoogt het risico op een preoperatieve wondinfectie met bijna een factor 9 en daarmee ook de kans op negatieve gevolgen en bijbehorende kosten.7,8 In de huidige richtlijnen zijn preoperatieve lichaamsreiniging en dekolonisatie van de neus en huid opgenomen in de aanbevolen maatregelen voor een bundelstrategie ter vermindering van POWI's.3-6

Universele dekolonisatie met Prontoderm® en ProntOral®

Universele dekolonisatie met polyhexanide is effectief in het verminderen van S. aureus POWI 

Het alternatief voor de huidige chloorhexidine en mupirocine, is polyhexanide. De grootste studie over polyhexanide tot op heden bewees de doeltreffendheid van een universele dekolonisatiestrategie met gebruik van polyhexanide (Prontoderm® en ProntOral®) bij primaire gewrichtsartroplastiek.1   Prontoderm® is verkrijgbaar als oplossing, schuim, doekjes en neuszalf. ProntOral® is een orale oplossing om te spoelen.

De controlegroep was vergelijkbaar met de interventiegroep in termen van: 

  • Aantal ingrepen 
  • Geslacht 
  • Leeftijd 
  • ASA-Score

Studie Prontoderm®

Potentiële kostenbesparing

Universele dekolonisatie met polyhexanide heeft kostenbesparend potentieel

Kostenefficientie universele dekolonisatie

Als onderdeel van een gebundelde aanpak voor de preventie van POWI kan universele dekolonisatie met polyhexanide bijdragen tot verlaagde POWI-percentages en grote potentiële kostenbesparingen realiseren: 

  • Polyhexanide verlaagt effectief POWI-percentages als gevolg van S. aureus1 en kan daardoor ook POWI-geassocieerde zorgkosten verlagen. 
  • Universele dekolonisatie is kostenefficiënter dan gerichte dekolonisatie.1,10

Eenvoudig te implementeren

Universele dekolonisatie eenvoudig implementeren

Universele dekolonisatie met Prontoderm® is eenvoudig te implementeren. Voorafgaand aan de operatie voeren alle patiënten een antimicrobiële procedure uit die een lichaamsreiniging, neuszalf en orale oplossing omvat. In vergelijking met gerichte dekolonisatie wordt de workflow vereenvoudigd, omdat het een gemeenschappelijke procedure is voor alle patiënten zonder de noodzaak van actieve en dure screening en preventieve isolatie van hoogrisicogroepen. 

Universele preoperatieve dekolonisatie - een doeltreffende strategie om POWI te verminderen1

Universele preoperatieve dekolonisatie

Hoe gebruik je Prontoderm®

Prontoderm® gebruik 5 dagen

In deze video wordt uitgelegd hoe je preoperatieve lichaamsreiniging met Prontoderm® uitvoert in de 5 dagen voorafgaand aan de operatie.

Gebruiksinstructies

Beschrijving Document Link
Gebruiksinstructies Prontoderm®
pdf (1.3 MB)

Assortiment Prontoderm®

Bronnen: 

1. Wandhoff B et al. Efficacy of universal preoperative decolonization with Polyhexanide in primary joint arthroplasty on surgical site infections. A multicenter before-and after-study. Antimicrob Resist Infect Control 2020; 9(188), https://doi.org/10.1186/s13756-020-00852-0 

2. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surgical-site-infections-annual-epidemiological-report-2016-2014-data (accessed 02.2021) 

3. The National Institute for Health Care Excellence. Surgical site infections: Prevention and treatment (NG125). Published: 11 April 2019 Last updated: 11 August 2020  https://www.nice.org.uk/guidance/ng125 (accessed 02.2021) 

4. Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut. Bundesgesundheitsbl 2018; 61:448–473  https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Empfehlung_Wundinfektionen_2018-04.html (accessed 02.2021) 

5. World Health Organization. Global guidelines on the prevention of surgical site infection. 2016 https://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/ (accessed 02.2021) 

6. Berrios-Torres SI et al. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surg. 2017;152 (8):784–791  https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2623725 (accessed 02.2021) 

7. Saadatian-Elahi M et al. Staphylococcus aureus, the major pathogen in orthopaedic and cardiac surgical site infections: A literature review. International Journal of Surgery 2008; 6:238–245 

8. Kim D et al. Institutional Prescreening for Detection and Eradication of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Patients Undergoing Elective Orthopaedic Surgery. J Bone Joint Surg Am. 2010; 92:1820–6 -- doi:10.2106/JBJS.I.01050 

9. Huang SS et al. Targeted versus Universal decolonization to prevent ICU infection. The New England Journal of Medicine 2013; 368(24):2255–2265  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1207290 (accessed 02.2021) 

10. Stambough JB et al. Decreased Hospital Costs and Surgical Site Infection Incidence With a Universal Decolonization Protocol in Primary Total Joint Arthroplasty. J Arthroplasty. 2017; 32(3):728–34 e1 

11. Khoshnood S et al. A review on mechanism of action, resistance, synergism, and clinical implications of mupirocin against Staphylococcus aureus, Biomedicine & Pharmacotherapy 2019; 109:1809–1818 

12. Eed EM et al. Prevalence of mupirocin and chlorhexidine resistance among methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci isolated during methicillin-resistant Staphylococcus aureus decolonization strategies. Am J Infect Control. 2019; 47(11):1319–1323 

13. Silvestri DL and McEnery-Stonelake M. Chlorhexidine: uses and adverse reactions. Dermatitis. 2013; 24(3):112–118