U bent succesvol uitgelogd.

Hello !
Logout
close

Intermitterend katheteriseren

Urineweginfectie, een veelvoorkomende complicatie

Een urineweginfectie is de belangrijkste complicatie bij patiënten[1] die intermitterende katheteriseren, maar ook andere complicaties kunnen van invloed zijn op de algehele gezondheid en levenskwaliteit van de patiënt.[2,3]

Symptomen van een urineweginfectie bij gebruik van intermitterende katheter 

Urineweginfecties zijn goed voor ongeveer 23 tot 63 procent van de totale levenslange kosten voor patiënten met een dwarslaesie die intermitterend katheteriseren.[4] Heel belangrijk zijn een goede instructie en een goede therapietrouw van de patiënt, het gebruik van een geschikte katheter en de toepassing van een goede katheterisatietechniek.[2]

Urineweginfecties in verband met intermitterende katheterisatie kunnen negatieve gevolgen hebben, zoals:

 • Hoge morbiditeit en frequente ziekenhuisopnames[4]
 • Risico op het ontwikkelen van resistentie tegen antibiotica[2]
 • Hogere zorgkosten[4]
   

Terugkerende urineweginfecties leiden vaak tot herhaald gebruik van antibiotica en kunnen zo de ontwikkeling van antibioticaresistentie versnellen.[5]

Het is daarom erg belangrijk om het risico op urineweginfecties zoveel mogelijk te beperken.

Bewijs uit de praktijk

Onderzoek naar urineweginfecties bij gebruikers van diverse merken intermitterende urinekatheters.

Real-world evidence over intermitterend katheteriseren: een vergelijkende studie naar symptomen die wijzen op urineweginfecties (ssUTI) bij gebruikers van een intermitterende katheter.[6]

Voor dit longitudinale observatieonderzoek werd een patiëntendatabase gebruikt die werd samengesteld door een representatief panel van 1.950 huisartsen en 2.950.381 actieve patiënten in het Verenigd Koninkrijk. In deze database werden 5.296 mensen opgenomen die katheters gebruikten.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek toonde significante resultaten aan die wijzen op een lagere incidentie van ssUTI's bij gebruik van katheters met glijmiddel.[6]

Aantal urineweginfecties gedurende de blootstellingsperiode:

Het aantal ssUTI's per getroffen patiënt was significant lager wanneer katheters met glijmiddel in plaats van hydrofiele katheters werden gebruikt, met name in de groepen vrouwelijke gebruikers, prevalente patiënten en in de subgroep van 18 tot 50 jaar.

Het aandeel patiënten met een of meer ssUTI's in de onderzoeksperiode was lager wanneer katheters met glijmiddel in plaats van hydrofiele katheters werden gebruikt.

In de subgroep van patiënten die tijdens het onderzoek niet overschakelden tussen kathetertypes, de zogenaamde 'continu gebruik'-patiëntengroep, was het aandeel patiënten met ten minste één ssUTI zelfs 20,9 procent lager bij katheters met glijmiddel in plaats van hydrofiele katheters.

De emotionele en praktische belasting ten gevolge van urineweginfecties bij patiënten die intermitterend katheteriseren is aanzienlijk. Urineweginfecties bedragen 23 tot 63 procent van de totale levenslange zorgkosten voor dwarslaesiepatiënten die intermitterende katheterisatie toepassen. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen goede getraind zijn, de patiënt onder controle blijft en een geschikte katheter heeft die juist wordt toegepast met een goede techniek.

UWI's kunnen negatieve gevolgen hebben voor zowel de patiënt als de zorginstelling:

 • Hoge morbiditeit en meer ziekenhuisopnames
 • Economische last voor de gezondheidszorg
 • Risico op het ontwikkelen van gevaarlijke resistentie tegen antibiotica
   

Terugkerende urineweginfecties leiden vaak tot herhaald gebruik van antibiotica en kunnen zo de ontwikkeling van antibioticaresistentie versnellen. Het is daarom van groot belang de risico's op UWI's bij patiënten zoveel mogelijk te beperken.

Real-World Evidence

Onderzoek naar ssUWI's bij gebruikers van intermitterende katheters

Voor deze longitudinale, observationele studie[1] is gebruik gemaakt van een patiëntendatabase die is samengesteld door een representatief panel van 1.950 huisartsen en 2.950.381 actieve patiënten in het Verenigd Koninkrijk. Deze database omvat 5.296 mensen die intermitterend katheteriseren.

Resultaten van het onderzoek

Het belangrijkste is dat de studie significante resultaten liet zien die wezen op een lagere incidentie van ssUWI's wanneer katheters met glijmiddel werden gebruikt:
 

 • Het aantal ssUTI's per getroffen patiënt was significant lager wanneer katheters met glijmiddel in plaats van hydrofiele katheters werden gebruikt, met name in de groepen vrouwelijke gebruikers, patiënten met overgewicht en in de subgroep van 18 tot 50 jaar.
 • Het percentage patiënten met één of meer ssUWI's in de onderzoeksperiode was lager bij gebruik van katheters met glijmiddel in plaats van hydrofiele katheters.
 • In de subgroep van patiënten die tijdens het onderzoek niet van kathetertype wisselden, de zogenaamde "continu gebruik"-patiëntengroep, was het percentage patiënten met ten minste één ssUWI zelfs 20,9 procent lager wanneer katheters met glijmiddel in plaats van hydrofiele katheters werden gebruikt.
actreen act safe onderzoek

Auteurs en aanvaarding van de studie

Professor Chapple (Royal Hallamshire Hospital, Department of Urology, Sheffield, Verenigd Koninkrijk), professor Chartier Kastler (Sorbonne University, Department of Urology, Parijs, Frankrijk) en professor Schurch (Vaudois University Hospital of Lausanne, Department of Clinical Neurosciences, Lausanne, Zwitserland) namen deel aan en ondersteunden deze studie die door drie verschillende congressen werd aanvaard:

 • European Association of Urology (EAU) 8 -12 July 2021; Author: Prof. Emmanuel Chartier-Kastler
 • ISCoS, Canada, Vancouver, 29 Sept -2 Oct 2021; Author: Prof. Emmanuel Chartier-Kastler
 • ICS, Australia, Melbourne, 14 -17 Oct 2021; Author: Prof. Emmanuel Chartier-Kastler; Speaker: Prof. Chapple

Bijbehorende docementen

Wat is real world evidence en real world data?

Real world evidence en gegevens uit gerandomiseerde controletests (RCT) worden beschouwd als elkaar aanvullend en als een zeer krachtige bron in de evidence based geneeskunde.

[1] Öztürk R, Murt A. Epidemiology of urological infections: a global burden. World J Urol. 2020 Nov;38(11):2669-2679. doi: 10.1007/s00345-019-03071-4. Epub 2020 Jan 10. PMID: 31925549.

[2] Wyndaele JJ. Complications of intermittent catheterization: their prevention and treatment. Spinal Cord. 2002 Oct;40(10):536-41. doi: 10.1038/sj.sc.3101348. PMID: 12235537

[3] Fumincelli L, Mazzo A, Martins JCA, Henriques FMD, Cardoso D, Rodrigues MA. Quality of Life of Intermittent Urinary Catheterization Users and Their Caregivers: A Scoping Review. Worldviews Evid Based Nurs. 2017 Aug;14(4):324-333. doi: 10.1111/wvn.12231. PMID: 28742287.7.

[4] Rognoni C, Tarricone R. Healthcare resource consumption for intermittent urinary catheterisation: cost-effectiveness of hydrophilic catheters and budget impact analyses. BMJ Open. 2017 Jan 17;7(1):e012360. doi: 10.1136/bmjopen-2016-012360. PMID: 28096251; PMCID: PMC5253566. 

[5] Huemer M, Mairpady Shambat S, Brugger SD, Zinkernagel AS. Antibiotic resistance and persistence-Implications for human health and treatment perspectives. EMBO Rep. 2020 Dec 3;21(12):e51034. doi: 10.15252/embr.202051034. Epub 2020 Dec 8. PMID: 33400359; PMCID: PMC7726816.

[6] Chartier-Kastler E, Chapple C, Schurch B, Saad M. A Real-world data analysis of intermittent catheterization, showing the impact of prelubricated versus hydrophilic catheter use on the occurrence of symptoms suggestive of urinary tract infections. Eur Urol Open Sci. 2022 Mar 4;38:79-87. doi: 10.1016/j.euros.2022.02.008. PMID: 35495281; PMCID: PMC9051966.