Parenterale Voeding

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Wat is het?

Voeding toedienen via de bloedbaan

Voeding toedienen via de bloedbaan

Parenterale voeding is voeding die buiten het maag-darm kanaal via een infuus wordt toegediend.

Het is een volwaardige voeding die rechtstreeks in een bloedvat van de patiënt wordt gebracht door middel van een infuus. In parenterale voeding zitten alle noodzakelijke voedingsstoffen, zoals koolhydraten, vetten, eiwitten, vitamines, mineralen en spoorelementen. Bij enterale voeding wordt het maag-darm kanaal wel gebruikt.

Therapeutische indicaties

Nutriflex infuuszakken

Therapeutische indicaties

De therapeutische indicaties voor parenterale voeding zijn: 

  • toevoer van energie,
  • essentiële vetzuren,
  • aminozuren,
  • elektrolyten en vloeistoffen voor parenterale voeding van patiënten in een matige tot ernstige katabole toestand wanneer orale of enterale voeding onmogelijk,
  • ontoereikend of gecontra-indiceerd is.

Het ontwikkelen, produceren en leveren van parenterale voeding blijft belangrijk binnen B. Braun. Onlangs is een nieuwe productiefaciliteit in gebruik genomen waar de vernieuwde Nutriflex® infuuszakken gemaakt worden.

Werkingsmechanisme van parenterale voeding

Parenterale voeding moet het lichaam voorzien van alle voedingsstoffen en energie die nodig zijn voor de groei en het herstel van de weefsels en voor de instandhouding van alle lichaamsfuncties.

Aminozuren zijn met name belangrijk, aangezien sommige aminozuren de belangrijkste bouwstenen voor de eiwitsynthese zijn. Een gelijktijdige energievoorziening (in de vorm van koolhydraten/lipiden) is noodzakelijk om de aminozuren te behouden voor de weefselregeneratie en het anabolisme, en om te voorkomen dat ze worden gebruikt als energiebron.

Glucose wordt universeel in het organisme gemetaboliseerd. Sommige weefsels en organen, zoals het centraal zenuwstelsel, het beenmerg, de erytrocyten, het tubulaire epitheel, halen hun benodigde energie uitsluitend uit glucose. Daarnaast fungeert glucose als een structurele bouwsteen voor verschillende celstoffen. Vanwege hun hoge energiedichtheid zijn lipiden een efficiënte vorm van energietoevoer.

Nutriflex verpakking

Nutriflex® verpakking

Parenterale voeding: Nutriflex® wordt geleverd in flexibele zakken, bestaande uit meerdere compartimenten. 

Afbeelding A - De zak met meerdere compartimenten is verpakt in een beschermende buitenverpakking. Een zuurstofabsorbeerder en een zuurstofindicator zijn tussen de zak en de beschermende buitenverpakking aangebracht; het sachet met de zuurstofabsorbeerder is vervaardigd van inert materiaal en bevat ijzerhydroxide.

Afbeelding B - Het bovenste compartiment bevat een glucoseoplossing, het middelste compartiment een vetemulsie en het onderste compartiment een aminozuuroplossing.

Het bovenste compartiment en het middelste compartiment kunnen verbonden worden met het onderste compartiment door de naden ertussen te openen. Dankzij het ontwerp van de zak kunnen de aminozuren, glucose, lipiden en elektrolyten in één compartiment worden gemengd. Door de lostrekbare naden te openen, gebeurt het mengen steriel en wordt een emulsie gevormd.

Er is veel onderzoek gedaan naar de samenstelling, stabiliteit en compatibiliteit van Nutriflex® parenterale voeding. Onze Easycomp database kan gebruikt worden om hierover vragen te beantwoorden. In deze database zijn gegevens beschikbaar over welke en hoeveel electrolyten, vitamines en spoorelementen toegevoegd kunnen worden aan de verschillende voedingen.

De samenstelling van de Nutriflex® parenterale voeding wordt mede bepaald door de internationale richtlijnen van onder andere ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).

Geschiedenis

Geschiedenis

Aan het eind van de jaren 60 werd de eerste parenterale voeding geïntroduceerd. De samenstelling, de kwaliteit, de verpakkingen en de manier van toedienen van parenterale voeding is verbeterd zodat patiënten kortdurend of een langere periode parenterale voeding toegediend kunnen krijgen.

In eerste instantie werd parenterale voeding met verschillende infuuscontainers gegeven, zoals een vetemulsie, een glucoseoplossing of een aminozuuroplossing in een glazen fles. Vitamines en spoorelementen werden apart toegediend.  Later werden twee compartimenten zakken geïntroduceerd, deze worden nog steeds gebruikt voor parenterale voeding.  

20 jaar geleden introduceerde B. Braun de eerste gestandaardiseerde driekamerzak op de Europese markt voor patiënten die afhankelijk zijn van parenterale voeding. NuTRIflex® zakken met drie compartimenten worden geproduceerd in Melsungen en in meer dan 50 landen verkocht.

De Nutriflex® infuuszak bestaat uit drie afzonderlijke compartimenten gevuld met aminozuren, lipiden en glucose. De zak is klaar voor gebruik na het mengen van de inhoud van de drie afzonderlijke compartimenten. Nutriflex® Lipid en Nutriflex® Omega verschillen van elkaar in de samenstelling van de lipiden-emulsie.

Vanaf 2019 worden de vernieuwde Nutriflex® drie compartimenten infuuszakken geproduceerd en geleverd. Deze nieuwste generatie drie compartimenten infuuszakken biedt verschillende voordelen voor de gebruikers. Het ontwerp is duidelijk – praktisch en gebruiksvriendelijk en er zijn verschillende samenstellingen en volumina ’s beschikbaar.

Producten

Overige onderwerpen