Functioneringsgericht voorschrijven

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Functioneringsgericht voorschrijven

Functioneringsgericht voorschrijven

Het is belangrijk dat een continentiehulpmiddel past bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Dit kan totaal verschillend zijn en is afhankelijk van de levensstijl en levensfase van de persoon die voor je zit. Je gaat samen met de patiënt op zoek naar een passend hulpmiddel. Belangrijk is dat er voldoende keuzemogelijkheden zijn om maatwerk te bieden bij het voorschrijven.

Wat is functioneringsgericht voorschrijven?

Functioneringsgericht voorschrijven wil zeggen dat er bij het voorschrijven van een hulpmiddel rekening wordt gehouden met het functioneren en de behoefte van de patiënt. Hulpmiddelenzorg moet patiëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Dat laatste betekent dat inzichtelijk moet zijn waarom gekozen is voor dat specifieke hulpmiddel.

PES+ formulier

PES staat voor Probleem Etiologie Symptomen. De plus is toegevoegd om aan te geven dat er ook rekening gehouden wordt met gebruikergerelateerde en productgerelateerde factoren, Human Related Intented Use wordt gekoppeld aan Product Related Intended Use (HRIU PRIU). Het is de bedoeling dat je dit formulier samen met de patiënt invult, waardoor alle aspecten van functioneringsgericht voorschrijven meegenomen worden.

Om een hulpmiddel functioneringsgericht én gestandaardiseerd te kunnen voorschrijven en vervolgens ook beschikbaar te maken voor de patiënt, is het PES+ formulier ontwikkeld.

Het B. Braun hulpmiddelenoverzicht helpt bij het functioneringsgericht voorschrijven. Voor elke continentiepatiënt vul je een PES+ formulier in als deze een hulpmiddel nodig heeft. Dit is niet altijd eenvoudig omdat je het misschien nog niet gewend bent. Om je alvast op weg te helpen, hebben we een hulpmiddelenoverzicht gemaakt op basis van HRIU PRIU. Zo wordt in een oogopslag duidelijk welke Actreen® katheter geschikt is bij welke behoefte.

B. Braun hulpmiddelenoverzicht

Beschrijving Document Link
PES+ kaart deel 1
pdf (464.4 KB)
PES+ kaart deel 2
pdf (502.9 KB)
PES+ kaart deel 3
pdf (502.6 KB)
PES+ kaart deel 4
pdf (540.7 KB)