Home   |  Contact   |  Locaties
B. Braun NederlandHome > Producten > Skin and wound management

Skin and wound management

Chronische wonden vormen een groot probleem voor de samenleving, omdat ze leiden tot sociaal isolement van de patiënt, langdurige arbeidsongeschiktheid en een aanzienlijke effect hebben op de kwaliteit van leven. In het kader van geïntegreerde wondbehandeling is het daarom belangrijk een specifieke wondzorgstrategie te definiëren om snelle en ongecompliceerde wondgenezing te bereiken. Wondbedvoorbereiding volgens het TIME concept heeft al bewezen effect in de praktijk en is een bruikbare strategie bij de behandeling van chronische wonden. Hierbij kan een grondige en zachte reiniging van de wond met een zeer effectief wondreinigingsmiddel (bijv. Prontosan®) een belangrijke rol spelen. Daarnaast is de keuze van een geschikte wondbedekker uit de Askina® range cruciaal.

Wondbedvoorbereiding

De term "Wondbedvoorbereiding" werd voor het eerst beschreven door Falanga et al. in 2000 en kan worden gedefinieerd als het globale plan voor het voorbereiden van een wond om endogene wondgenezing te versnellen en om de doeltreffendheid van geavanceerde wondverzorging producten te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om te zorgen voor vorming van gezond granulatieweefsel wat resulteert in complete wondsluiting. Wondbedvoorbereiding moet niet worden gezien als een geïsoleerde lokale therapie. De patiënt dient holistisch benadert te worden (bv. erkenning van factoren die de wondgenezing remmen) en ook wordt rekening gehouden met het handhaven van een hoge kwaliteit van leven voor de patiënt.
Meer

Vochtige wondgenezing

Genezing van een chronische wond vereist zorg die de patiënt centraal stelt, kosteneffectief is en wetenschappelijk onderbouwd. In een vochtige omgeving geneest een wond optimaal. B. Braun ontwikkelde het Askina® assortiment op basis van deze manier van wondgenezing. Het Askina® assortiment biedt voor elke wond een oplossing in elk stadium van wondgenezing.
Meer