Home   |  Contact   |  Locaties
B. Braun Nederland


 
Home > Bedrijf > MVO

We live values

Bij B. Braun betekent duurzaam werken echt iets. Als lid van onze maatschappij nemen wij onze verantwoordelijkheid op economisch, ecologisch en sociaal vlak door onze betrokkenheid in een groot aantal projecten en initiatieven op al onze lokaties.

Duurzaam werken is niet alleen een onderdeel van onze bedrijfswaarden en hiermee een essentieel component van onze principiële richtlijn “Sharing Expertise”, maar ook een kernfactor van ons succes in onze 175-jarige geschiedenis.

 

Milieu

Al meer dan 20 jaar zet B. Braun zich in voor de verbetering van het milieu. Onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu is vast verankerd in de richtlijnen van B. Braun Melsungen AG. Dit is een van de ethische basiswaarden van onze cultuur, waarbij wij ons actief betrokken voelen. Bescherming van ons milieu is daarom de onlosmakelijke verantwoordelijkheid van al ons personeel in hun dagelijks werk.

Sociale verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid betekent ook vooruitzichten scheppen voor komende generaties. In haar betrokkenheid met humanitaire organisaties wil B. Braun aandacht geven aan de meest hulpelozen in onze wereld.

Wetenschap

Snelle ontwikkelingen in het medische veld creëren nieuwe uitdagingen in scholing en training. Een continue educatie is noodzaak. Als resultante hiervan, hebben wij loopbaanontwikkeling en scholing prioriteit gegeven.

Kunst en cultuur

B. Braun heeft al sinds lange tijd een goede relatie met kunst. Voorbeeld: we bouwen sinds 1992 al aan collectie van hedendaagse kunst, waarmee we jonge internationale artiesten ondersteunen.

Sport

Op het gebied van sport ondersteunt B. Braun regionale en nationale events en topatleten.

Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen wij u graag door naar onze internationale website www.bbraun.com klik hier